Polarfakta AS
Kontakt oss på telefon
75 68 26 00

Eller fyll ut skjemaet under

Påmelding nyhetsbrev

Tips Skriv ut

Datainnsamling

Image


For forskningsmiljøer og andre profesjonelle aktørerPolarfakta har lang og bred erfaring med å gjennomføre datainnsamling for ulike forskningsmiljøer.

I enkelte prosjekter er vi, i tett samarbeid med forskerne, involverte i hele prosessen fra A-Å - fra arbeidet med prosjektsøknader, via design av spørreskjema og metodikk, datafangst, systematisering av data, dataanalyser, til analyse og rapportering. I andre tilfeller er vi involvert i deler av denne prosessen.

Metodikken kan også være ulik, og vi gjennomfører både telefonintervju, web-undersøkelser eller postale undersøkelser. 

«Tilbake

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign