Ved å kjøpe og bruke Polarfaktas produkter og tjenester eller på annen måte være i kontakt med oss vil du både i kraft av avtale og gjennom samtykke ha akseptert at Polarfakta kan behandle opplysninger om deg og dine kunder. Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Polarfakta samler inn og bruker personopplysninger fra sine kunder. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Polarfakta, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Polarfakta AS v/adm.dir. Pia Olsen.

Det daglige ansvaret er delegert, og for spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte:

Polarfakta AS v/ Patrick Løseth
E-post: patrick@polarfakta.no
Telefon: (+47) 756 82 618
Org.nr 985 946 698
Midtre Gate 12
8624 Mo I Rana


1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: (i) Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

(ii) Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

(iii) Rekruttering til nye stillinger for våre kunder: CV, søknad, attester og referanser.

Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

(iv) For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler på www.polarfakta.no for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

I tillegg har vi tilgang til personopplysninger som vi får i kraft av inngåtte databehandleravtaler med kunder. Slike opplysninger reguleres i den enkelte databehandleravtale.2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Polarfakta bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
(i) Zisson AS, org.nr. 989 894 492
Totalleverandør av kontaktsenterløsning for Polarfakta

(ii) Telemagic Group AS (TMG), org.nr. 985 842 973
Leverandør av semi-automatisk dialer

(iii) Easyfact AS, org.nr. 997 806 840
Leverandør av plattform for undersøkelser

(iv) Din CRM, org.nr. 912 543 129
Leverandør av elektronisk informasjonssystem for kunderelasjonshåndtering

(v) Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS, org. nr. 851 987 142
Polarfaktas regnskapsfører

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg per e-post til vår kontaktperson. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til vår kontaktperson.5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Oppdatert 17.04.2020